Zmiany w podatkach w roku 2019 cz.2

Wybrane zmiany podatkowe od 1 stycznia 2019 r.

Ulga na złe długi po 1 stycznia 2019 r.

Zmiany podatkowe przewidują, że od 1 stycznia 2019 r., będzie miało miejsce skrócenie okresu, po upływie którego wierzytelność uznaje się za nieściągalną (art. 89a ust. 1 i art. 89b ust. 1-2 ustawy VAT).

Do końca 2018 roku wierzytelność uznawało się za nieściągalną po upływie 150 dni od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. Nowe przepisy skracają ten termin do 90 dni.

Dzięki tej zmianie przedsiębiorcy szybciej będą mogli skorzystać z ulgi na złe długi. Innymi słowy, wierzyciele zyskują prawo do wcześniejszego skorzystania z ulgi na złe długi i wcześniej będą mogli obniżyć VAT należny, natomiast dłużnicy będą zmuszeni do wcześniejszej niż obecnie korekty odliczonego VAT.

Warto mieć na uwadze, że choć nowe przepisy wejdą w życie z początkiem 2019 r., to będą one miały zastosowanie również do wierzytelności powstałych przed tą datą, których nieściągalność zostanie uprawdopodobniona.

Wprowadzenie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości pracy małżonka podatnika, współpracującego z tym małżonkiem – przedsiębiorcą

Zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca 2018 roku za koszt uzyskania przychodów nie uważa się wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, natomiast w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną – także małżonków i małoletnichdzieci wspólników. 

Celem zaproponowanego projektu jest wprowadzenie przepisów pozwalających podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą na uznanie za koszt uzyskania przychodów wartości pracy małżonka lub małoletnich dzieci, a także małżonków i małoletnich dzieci wspólników.

Jeżeli przedsiębiorca zatrudni osoby, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na podstawie umowy o pracę podatek dochodowy od wynagrodzenia tych osób będzie opłacany na zasadach ogólnych. W przypadku osób bliskich współpracujących na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło albo innej umowy o zarządzenie przedsiębiorstwem, menadżerskiej czy też innej o podobnym skutku, podatek dochodowy opłacany będzie zgodnie z zasadami obowiązującymi dla opodatkowania działalności wykonywanej osobiście.

Podwyższenie progu dla „małego podatnika”

Projekt zmian w przepisach przewiduje podwyższenie progu sprzedaży, który uprawnia do uzyskania statusu “małego podatnika”  – z 1,2 mln euro do 2 mln euro. Status “małego podatnika” daje prawo ułatwień w amortyzacji, rzadszego obowiązku wpłacania zaliczek na PIT i CIT oraz do niższego opodatkowania (w CIT).

Pamiętaj, że każdą sytuację należy rozpatrzeć indywidualnie. Chciałbyś dowiedzieć się jakie konkretne zmiany dotyczą Twojej firmy? Napisz do waszksięgowy@gmail.com