Jak korzystnie wybrać formę opodatkowania?

Marzy Ci się własna firma? Masz wszystko zaplanowane?

Myślisz o przejściu z pracy u kogoś na prace swój rachunek ? Wiesz jaka forma opodatkowania jest najbardziej korzystna dla Ciebie ? Jeśli odpowiedź jest twierdząca to super  jeśli nie to … nie mam najlepszych wiadomości  Nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi dla wszystkich.

Wybór formy opodatkowanie ma niezwykle istotne znaczenie, ponieważ ma wpływ na wysokość płaconego podatku.

Trzeba zastanowić się:
• ile przychodu będzie generowała twoja firma,
• czy ponoszone koszty będą duże, czy niewielkie,
• czy rodzaj wykonywanej działalności nie jest ograniczony przez ustawy podatkowe.

Na podstawie tych informacji i szacowanych kalkulacji należy dokonać odpowiedniego wyboru.

Możesz wybrać jedną z  czterech form opodatkowania swoich dochodów:

KARTĘ PODATKOWĄ

RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

OPODATKOWANIE WEDŁUG SKALI PODATKOWEJ (ZASADY OGÓLNE)

PODATEK LINIOWY

Pamiętaj, że niektóre typy działalności mają ograniczone możliwości wyboru formy opodatkowania…teraz będzie nudny opis form opodatkowania jak to księgowi mają w zwyczaju ☹

.

.

Przewijaj dalej ☺

.

.

.

Żartowałem ☺ Najprościej jak się da: Przy zasadach ogólnych i podatku liniowym możemy rozliczać koszty, natomiast przy ryczałcie i karcie podatkowej nie. Podatek liniowy opłacalny jest zazwyczaj, gdy dochód roczny (przychód minus koszty) jest powyżej 85 528  zł.

Wybierając ryczałt opłacamy zaliczki na podatek od przychodu według odpowiedniej stawki natomiast przy karcie podatkowej kwoty podatku są ustalane decyzją naczelnika Urzędu Skarbowego.

Przy zasadach ogólnych możemy skorzystać z ulg podatkowych np.  składać zeznanie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci, itp.

Pamiętać należy, że z ryczałtu oraz podatku liniowego nie mogą korzystać osoby przechodzące na samozatrudnienie, które stosunek pracy zamieniają na działalność gospodarczą, w ramach której świadczą te same usługi na rzecz byłego pracodawcy. 

Zainteresowała Cię jakaś forma opodatkowania? Pamietaj, że każdą sytuację należy rozpatrzeć indywidualnie. Napisz do waszksięgowy@gmail.com


Dodaj komentarz