O indywidualnym rachunku podatkowym obowiązującym od stycznia 2020 roku

Od stycznia 2020 roku każdy Polak i każda firma będzie opłacać podatki na swój indywidualny rachunek podatkowy. Numer takiego rachunku można wygenerować już teraz. 

Przypomnijmy, iż od stycznia 2018 roku funkcjonuje już indywidualny rachunek do wpłat składek ZUS. Od Nowego Roku natomiast identyczna zmiana czeka nas w zakresie płatności podatków PIT, CIT i VAT.

W obecnym stanie prawnym, przedsiębiorcy zobowiązani są do wpłacania różnych rodzajów podatków na różne, oddzielne rachunki bankowe. Większość przedsiębiorców dokonuje zatem co miesiąc przynajmniej dwóch, a czasem nawet trzech przelewów (PIT, CIT i VAT) na dwa lub trzy różne konta urzędu skarbowego.

Jednocześnie, w ramach konkretnego podatku, każdy urząd skarbowy udostępnia wszystkim podatnikom ten sam numer rachunku. Oznacza to, że tysiące podatników podlegających pod dany urząd skarbowy wpłaca np. zaliczki na PIT na to samo zbiorcze konto bankowe.

Co więcej, każdy urząd skarbowy ma swoje oddzielne konta. Zmiana miejsca zamieszkania lub zmiana siedziby firmy, która wiąże się ze zmianą urzędu skarbowego, pociąga zatem konieczność zmiany każdego z rachunków bankowych, na które przelewamy poszczególne podatki.

Indywidualny rachunek podatkowy.

Indywidualny rachunek będzie unikalny i przypisany tylko do jednej konkretnej osoby lub firmy. Wpłata dokonana na taki rachunek będzie zatem jednoznacznie identyfikowała podatnika, w związku z czym fiskus będzie mógł ustalić pochodzenie nawet nieopisanych przelewów.

Indywidualny rachunek podatkowy będzie przypisany do podatnika na stałe. Oznacza to, że numer rachunku dla danej osoby będzie zawsze ten sam, niezależnie od zmiany miejsca zamieszkania, a co za tym idzie, niezależnie od zmian związanych z podleganiem różnym urzędom skarbowym.

UWAGA! WAŻNE!

Co istotne, nowe przepisy likwidują dotychczasową praktykę przelewania różnych podatków na różne konta. Po wejściu nowych zasad w życie, każdy przedsiębiorca przeleje na jedno indywidualne konto wszystkie swoje podatki, tj. zarówno PIT i CIT, jak i VAT.

Warto przy tym zaznaczyć, że płatności na mikrorachunek nie obejmą podatków innych niż PIT, CIT i VAT. Płatności innych podatków (np. podatku akcyzowego czy podatków lokalnych) będą zatem odbywać się na dotychczasowych zasadach.

Nowe przepisy dotyczące indywidualnych kont podatkowych odnoszą się nie tylko do osób prowadzących działalność gospodarczą, lecz do wszystkich podatników, w tym również do osób fizycznych dokonujących wpłat w ramach rocznego rozliczenia PIT.


O ile jednak podatek do zapłaty uiszczany będzie na nowy indywidualny mikrorachunek, o tyle zwroty wynikające np. z rocznego rozliczenia PIT będą przelewane na konto podatnika tak jak dotychczas, tj. na jego prywatne konto bankowe.

Nowe przepisy wchodzą w życie już 1 stycznia 2020 roku. Oznacza to, że ostatnie przelewy w starym systemie wykonamy w grudniu 2019 roku (płatności PIT, CIT i VAT należne za listopad).

Począwszy zaś od stycznia, wszelkich płatności podatkowych będziemy zobowiązani dokonywać już na nowe, indywidualne mikrorachunki. Dotychczasowe rachunki bankowe skarbówki zostaną definitywnie zamknięte z dniem 31 grudnia 2019 roku. W praktyce oznacza to, że przelew dokonany po tym dniu na stary rachunek fiskusa zostanie zwrócony do nadawcy.

Każda osoba posiadająca NIP lub PESEL może już dziś wygenerować swój własny numer rachunku podatkowego. Służy do tego specjalny Generator zamieszczony na stronie Ministerstwa Finansów, który można uruchomić tutaj.

Budowa przykładowego numeru rachunku indywidualnego.

Podobnie jak w przypadku rachunku służącego do wpłat składek ZUS, tak i numer indywidualnego rachunku podatkowego będzie można łatwo zweryfikować. Każdy indywidualny rachunek podatkowy skonstruowany jest bowiem w taki sposób, że zawiera w sobie ciąg cyfr składających się na numer NIP lub numer PESEL danego podatnika. 

Jak zaliczane będą wpłaty na nowy rachunek?

W przypadku gdy podatnik zobowiązany jest do zapłaty kilku różnych podatków, w przelewie na indywidualny rachunek podatkowy powinien wskazać, jakiego podatku dotyczy dana wpłata. Jeżeli jednak takiego wskazania w tytule przelewu nie będzie, kwota wpłaty automatycznie zaliczona zostanie na poczet zobowiązania podatkowego o najwcześniejszym terminie płatności.

Zupełnie inaczej sytuacja będzie jednak wyglądać w przypadku, gdy przedsiębiorca zalega z zapłatą któregokolwiek z podatków. Niezależnie bowiem od tego, jaki podatek zostanie przez niego wskazany w tytule przelewu, wpłata zostanie zaliczona na poczet tego podatku, w którym firma zalega z płatnościami.

Jeżeli natomiast podatnik posiadać będzie zaległości w różnych podatkach, nowa wpłata zostanie zaliczona na poczet tej zaległości podatkowej, której termin płatności powstał najwcześniej.

Konstrukcja nowych przepisów uniemożliwia zatem sytuację, jaka mogła mieć miejsce dotychczas, tj. taką, w której przedsiębiorca uiszczał regularnie np. zaliczki na PIT, jednocześnie zalegając przez wiele miesięcy z podatkiem VAT. Od tej pory oba podatki nie będą już stanowić dwóch niezależnych strumieni zobowiązań. Nowy przelew zostanie bowiem zawsze zaliczony na poczet najstarszych zaległości. Szczegółowe zapisy ustawy dostępne są na tej stronie.

Pamiętaj, że każdą sytuację należy rozpatrzeć indywidualnie. Napisz do waszksięgowy@gmail.com 


Dodaj komentarz