OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA

Obsługa kadrowo-płacowa podmiotów gospodarczych, w tym, między innymi:
• Sporządzanie umów o pracę, umów zleceń, świadectw pracy i innych dokumentów związanych z zatrudnianiem pracowników i zleceniobiorców.
• Obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac,
• Sporządzanie deklaracji podatkowych,
• Sporządzanie deklaracji ZUS oraz PFRON i rozliczanie składek.