PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI

Usługowe prowadzenie księgowości w zakresie:
• Ksiąg Rachunkowych
• Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
• Ewidencji ryczałtowych
• Rozliczania podatku od towarów i usług
• Sporządzania i elektronicznego przekazywania do Ministra Finansów Jednolitych Plików
Kontrolnych
• Sporządzania i elektronicznego przekazywania deklaracji i zeznań podatkowych